Fri rådgivning

Ring 0771-184 000

info@enklabegravningsbyran.se

Hur gör jag med begravningen i corona-tider?

Många anhöriga undrar om man kan ha en vanlig begravning med gäster när det är hög smittorisk i samhället. Det du behöver tänka på är att restriktionerna för antalet gäster vid begravning förändras från tid till annan när det är pandemi. Dessutom skiljer sig ofta restriktionerna åt för själva ceremonin och den efterföljande minnesstunden.
Begravningsbyrån vet vad som gäller och även om det finns nationella riktlinjer så kan det finnas lokala restriktioner, så hör alltid med din begravningsbyrå vad som gäller på din ort.
SBF har alltid en sida uppdaterad med de gällande restriktionerna och den hittar du här >>

Även om restiktionerna skulle vara stränga just när det är aktuellt med begravningen så finns det alternativ.
Här är två exempel:

Begravning i kyrkan/kapellet/ceremonilokal

Inom en månad efter dödsfallet kan man ha begravning med kista eller urna i kyrkan eller kapellet. Bara de närmast anhöriga är på plats och för övriga gäster kan begravningsbyrån hjälpa till med att direktsända/livestreama begravningen på nätet. Det är ett bra sätt att delta på begravningen på distans.
Själva minnesstunden behöver man inte hålla i anslutning till begravningen, den kan man skjuta på tills smittorisken är borta och då bjuda in alla som vill vara med.

Begravningsceremoni med urna senare

Ett annat alternativ är att kremering görs direkt efter dödsfallet. Enligt lag har man sedan ett år på sig att begrava askan. I det fallet kan man alltså skjuta på hela begravningsceremonin tills smittorisken är över. Minnesstunden är då naturligt att hålla samtidigt i anslutning till ceremonin.
Det finns såklart för och nackdelar med båda alternativen och det är familjen som får bestämma vilket alternativ som passar bäst. Man bör också diskutera det med begravningsbyrån.

Livesänd begravning på nätet

Under pandemin har det genomförts tusentals livesända begravningar inom SBF. Orsaken är att man vill minimera antalet gäster för att förhindra smittspridning. Många pastorat har också begränsat antalet närvarande i kyrkor till ett minimum. Därför är direktsändning av ceremonin ett bra alternativ för de som vill delta på distans.
Det går till så att i samtalet med begravningsbyrån kan direktsänd begravning diskuteras. Begravningsbyrån hjälper till med allt och filmar ceremonin. De anhöriga får en länk som de själva kan distribuera till de som vill medverka vid datorn.
Ljud och bild är ofta i bästa klass men det finns kyrkor där uppkopplingen kan vara för dålig för att genomföra direktsändning. Som ett alternativ då man be begravningsbyrån filma ceremonin och lägga upp den som ett privat klipp på Youtube som bara de med exakt rätt länk kan se.

De begravningsbyråer som Enkla Begravningsbyrån samarbetar med diskuterar gärna om den bästa lösningen för just dig.
För mer information se gärna denna länk hos Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer: https://www.begravningar.se/information-om-corona-covid-19