Fri rådgivning

Ring 0771-184 000

info@enklabegravningsbyran.se

Nu börjar begravningarna äntligen gå mot det normala. Från den 1 juni 2021 så är det tillåtet för 50 personer att närvara vid en begravning i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal. Det gäller även borgerliga begravningar. Men församlingar och ägare av lokaler kan ändå sätta egna begränsningar för hur många som kan vistas i lokalen på ett smittsäkert sätt. Maxantalet är alltid 50 personer.
Om 50 gäster är närvarande täcker det behovet för 70% av alla begravningar.

Om begravningen hålls utomhus är maxantalet 100 personer.

Däremot har minnesstunder fortfarande en begränsning på åtta personer då minnesstunden är en privat angelägenhet och gäller både i kommersiella lokaler och även privat. Hålls minnesstunden på restaurang så gäller restaurangens regler som för övriga gäster.