Fri rådgivning

Ring 0771-184 000

info@enklabegravningsbyran.se

Med den ökade smittspridningen beslöt regeringen om följande restriktioner för begravningar som gäller från den 19 januari 2022:

Begravningar med max 50 gäster/deltagare kan genomföras utan vaccinationsbevis för gästerna om avstånd mellan sällskap upprätthålls med minst 1 meter samt att antalet i ett sällskap är maximalt 8 personer.

Med vaccinationsbevis är maxantalet vid begravningar är 500 personer sittande/stående (från den 19 januari). Avstånd mellan sällskap upprätthålls med minst 1 meter och att antalet i ett sällskap får maximalt vara 8 personer. Vaccinationsbevis ska kompletteras med giltig ID-handling.

Anordnaren, oftast begravningsbyrån, har skyldighet att tillse att reglerna följs. Lokalupplåtaren har sin skyldighet gällande lokalen. Lokala avvikelser kommer att finnas när det gäller lokalens utrymmen och storlek.

Minnesstund

För minnesstunder gäller ett maxtak på 50 personer i hyrd lokal, församlingshem etc samt avstånd mellan personer på minst 1 meter. Hålls minnesstunden på restaurang så gäller restaurangens regler som för övriga gäster.