Fri rådgivning

Ring 0771-184 000

info@enklabegravningsbyran.se

Nu börjar begravningarna gå mot det normala. Från den 15 juli 2021 så är det tillåtet för 300 personer att närvara vid en begravning i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal. Det gäller även borgerliga begravningar. Men församlingar och ägare av lokaler kan ändå sätta egna begränsningar för hur många som kan vistas i lokalen på ett smittsäkert sätt. Om begravningen hålls utomhus är maxantalet 600 personer.

Däremot har minnesstunder fortfarande en begränsningar det är en privat angelägenhet och gäller både i kommersiella lokaler och även privat. 50 personer i sällskap gäller om minnesstunden sker i en offentlig lokal. Det är SBF:s rekommendation även om minnesstunden sker i hemmet eller utomhus. Hålls minnesstunden på restaurang så gäller restaurangens regler som för övriga gäster.