Fri rådgivning

Ring 0771-184 000

info@enklabegravningsbyran.se

Att tänka på

Begravningen är den sista tjänst man gör för sin anhörige eller vän. Att göra minnet vackert är nog den ambition alla har. Innan du börjar planera begravningen här på hemsidan eller tillsammans med oss över telefon, så är det bra om ni hinner diskutera frågorna nedan inom familjen.

 Innan du ska börja planera begravningen, är det bra om ni hinner diskutera frågorna nedan inom familjen:

 • Var och när vill ni att begravningen skall hållas?
 • Hade den avlidne egna önskemål t. ex. om att kremeras eller jordbegravas?
 • Ska begravningsceremonin vara kyrklig, borgerlig eller i någon annan trosinriktning?
 • Finns nedskrivna önskemål i Livsarkivet? Vi gör också en kontroll om Livsarkiv eller andra dokument finns registrerade hos någon av SBF:s byråer i landet.
 • Finns det någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav?
 • Ska begravningen vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i dödsannonsen?
 • Vill ni att det ska hållas minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill ni i så fall ha den utformad?

Planera begravning

Enkelt och smidigt med vårt planeringsverktyg.

Är det viktigt att ta avsked?

I alla kulturer tar man avsked och hedrar den avlidne på något sätt, för många är det en naturlig och viktig del i sorgearbetet.

Hur avskedet eller ceremonin ska vara beror på de önskemål den avlidne har kommunicerat och vad ni som anhöriga anser.

”Att inte vara till besvär” är en vanlig uppfattning som ofta står emot de anhörigas behov av ett riktigt avsked med alla vänner samlade och en gravplats att gå till. Försök enas om detta med dina närmaste, en begravning går inte att göra om.

Men ibland kan det finna skäl att inte ha någon ceremoni, det har vi full respekt för. Men vi ber dig och dina närmaste att fundera på frågan noga.

Ett avsked kan ske på många sätt, det vanligaste är att ha en kyrklig ceremoni men många väljer borgerlig ceremoni utan religiösa inslag. Ibland väljer man bara att samlas hemma tillsammans över en fika eller kanske i minneslunden på kyrkogården.

Kista, urna och blommor

Alla ställer nog upp på att en begravning ska vara känslosam och vacker. Färger och former ska på något sätt skildra den avlidne och ceremonin kommer bli ett minne för livet för många.

Vilka färger tyckte den avlidne om? Var det en naturmänniska? Var miljöfrågorna viktiga? Allt detta kan du prata med oss om och få en begravning som speglar livet.

Alla kistor har ett mjukt täcke, stoppning och kudde. De finns i en mängd material och utföranden. De flesta väljer att ha kistan med vid ceremonin men det blir också vanligare med ceremoni med urna. Då har kroppen redan kremerats och det är urnan som finns med i ceremonilokalen.

Urnor finns i många färger och utföranden. Ska urnan gravsättas i jorden ska den vara nedbrytbar, men om den ska placeras i urnmur eller kolumbarium ska den vara av icke förgängligt material, dvs inte nedbrytbar.

Blommor är ett viktigt inslag. På hemsidan kan du se ett urval av dekorationer av olika slag och det du ska ta ställning till är vilken typ av dekoration som ska pryda själva kistan eller urnan om du valt urnceremoni.

Tänk också på att gästernas blommor placeras runt kistan av begravningsbyråns representant.

En miljövänlig begravning

Om du vill ha en begravning med så lite miljöbelastning som möjligt ska du tänka på följande:

 • Det finns kistor som är tillverkade av förnybart material. De är dyrare men ger i gengäld en mindre påverkan på skogen. En kista av riktigt trä kräver mindre energi vid kremationen än en kista av spånskiva.
 • Urnor är oftast tillverkade av trä som i sig är nedbrytbart.  Men det finns även urnor av ekologisk trämassa eller en kombination av potatisstärkelse och träfibermassa.
 • Valet av blommor är en miljöfaktor, väljer du säsongens blommor som kommer från odlare i Sverige så minskar du miljöbelastningen.
 • Om du har en minnesstund kan du naturligtvis välja ekologiska produkter.
 • Om kremering eller jordbegravning belastar miljön mer eller mindre är inte riktigt utrett. De utsläppsgaser som sker vid kremationsanläggningar i vårt land är däremot små och all metall från kroppar och kistor återvinns. De står under ständig kontroll och genomgår omfattande miljöarbete.

Transporterna vid en begravning är det som påverkar miljön mest. Ibland är detta svårt att påverka.

Kistan Saga formgjuts i biokomposit baserad på svenska skogsråvara. På så vis används bara hälften så mycket träråvara.