Fri rådgivning

Ring 0771-184 000

info@enklabegravningsbyran.se

Juridik

Bouppteckning inom fyra månader

Vid dödsfall är det lag på att man senast fyra månader efter dödsfallet gör en ekonomisk redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder. Det kallas för bouppteckning och den avlidnes ekonomiska tillgångar och kvarlåtenskap kallas för dödsbo. Dödsboet ska värderas och då räknar man med bohag, fastigheter, bankmedel och drar av eventuella skulder.

Begravningsbyrån hjälper till med bouppteckningen.

Arvet ska skiftas

När den är klar ska tillgångarna överlåtas till arvingarna, det kallas för arvskifte. Även det hjälper begravningsbyrån till med. Lagen är tydlig med hur arv ska fördelas, men ofta finns det ett testamente som delvis kan ändra på arvets fördelning.

De auktoriserade begravningsbyråerna inom SBF är specialiserade på just dödsfallsjuridik och hjälper dig igenom hela processen.

Men familjejuridik är aktuellt hela livet. Du kanske själv undrar över vad just du behöver i din livssituation? Då ska du besöka vår systersajt https://juridikpoolen.se