Fri rådgivning

Ring 0771-184 000

info@enklabegravningsbyran.se

Checklista vid dödsfall

Här är en checklista med sådant som bör ses över.

Det kan vara svårt att överblicka mitt i sorgen vad det är för praktiskt man bör ta tag i. Här är en checklista med sådant som bör ses över:

Kontakt med myndigheter

Stat, kommun och landsting får automatiskt veta att en person avlidit, det ombesörjer den läkare som konstaterat dödsfallet.

Bostaden

Ordna så att någon ser till om bostaden som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem. Informera grannarna till den döde.

Post

Om bostaden är obebodd kan det vara lämpligt att eftersända posten till någon efterlevande. Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn en tid efter dödsfallet.

Föreningar

Att säga upp medlemskapet är ett skäl men ett annat är att föreningen kan vilja skicka blommor eller vara representerad vid begravningen. Det kan också finnas medlemskonto som ska återbetalas till dödsboet, eller en medlemsförsäkring som faller ut vid dödsfall.

Försäkringar

Förutom egendoms- och kapitalförsäkringar finns ofta specialförsäkringar för t ex mobiltelefon, dator eller TV. Vissa försäkringar är inte längre aktuella – andra bör kanske föras över till ny försäkringstagare.

Det är också viktigt att bevaka eventuella försäkringsutfall eller premieåterbetalningar i samband med dödsfallet.

Om du är osäker på om det finns försäkringar som ger utdelning vid dödsfall så hjälper begravningsbyrån till att göra en försäkringsinventering.

Abonnemang och avtal

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande. Telefon, internet och tidningar är sådant som oftast kan sägas upp direkt. Hyreslägenheter har en månads uppsägningstid vid dödsfall.

Banker, bankkort

Vänta med att säga upp bankkonton i den dödes namn, dessa ska avslutas först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela företag som ställt ut korten.

Sociala medier

Idag finns det inställningar i de flesta sociala medier och även i Googles tjänster som gör att efterlevande kan ta kontroll över innehållet vid dödsfall. Men många har naturligtvis inte fyllt i denna information. Begravningsbyrån kan då hjälpa dig att avsluta den avlidnes sociala medier om du så önskar.

Annat man behöver tänka på:

 • Tömma kylskåp, slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
 • Hämta personliga saker på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Lämna tillbaka handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om

Planera begravning

Enkelt och smidigt med vårt planeringsverktyg.